M File Anti-Copy

M File Anti-Copy 5.5

M File Anti-Copy là một ứng dụng nó để ngăn chặn sự sao chép trong hồ sơ và các thư mục
Người dùng đánh giá
5.0  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.5 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Mini-products
M File Anti-Copy là một chương trình đó có thể đảm bảo sự an toàn của máy tính của anh bị ngăn chặn sự sao chép trong hồ sơ và các thư mục. Chương trình sẽ đến cùng với một dễ-dùng diện, trong đó các người có thể dùng được một người chống-rõ giao thức được xác định hoặc tất cả các tập tin, các thư mục, lái và đăng phòng kiểu này. Khi muốn kích hoạt phòng chống-rõ cho cụ thể lái, thư mục, và hồ sơ, cô có thể tạo ra một inclusion hay exclusion danh sách. Hơn nữa, cô có thể sao chép và xóa các tập tin và thư mục khi M File Anti-Copy đang chạy (phòng chống-rõ đã được kích hoạt).
Thông tin được cập nhật vào: